یا صاحب الزمان ! ما جمعه را به عشق شما تعطیل کرده ایم ...

استاد حیرام ، معمار بزرگ

«افسانه حیرام ،یک حقیقت است ، و مراسم عضویت یک کاندیدای ماسونی به علّت تمثیل افسانه حیرام ، یک مراسم سمبلیک محسوب می شود.» (کتاب شاگرد ، کمک استاد ، صفحه 102 - این کتاب ماسونی ترجمه کتاب سمبل های ماسونی نوشته ژول بوخر است.) 

افسانه حیرام با آیات زیر در تورات شروع می شود : 

اول پادشاهان ، باب 7 آیه 13 : 

«و سلیمان پادشاه فرستاده از صور آورد ، او پسر زن بیوه از سبط نفتالی بود و پدرش اهل صور و مسگر بود ، او پر از حکمت و مهارت در صنعت مسگری بود پس نزد سلیمان پادشاه آمده تمامی کارهایش را انجام داد و دو ستون برنج ریخت که طول هر ستون هجده ذراع بود و ریسمانی دوازده ذراع ستون دوم را احاطه داشت.»  

 

                   

                         عکس استاد حیرام  

 

 در نشریه ماسونی (شرق بزرگ) همین استاد حیرام که که به روایت تورات معمار معبد سلیمان است ، به شکل زیر توصیف گشته است : 

«در نهایت ، چون اثر خارق العاده پدرمان از سنگ ساخته شده بود ، ویران گردید» (نشریه شرق بزرگ شماره 16 صفحه 22) 

در نشریه ماسونی استاد حیرام سازنده معبد بزرگ یهودیان به عنوان پدر ماسون ها و معرفی می گردد ، بدینگونه دلیل دیگری بر وجود ارتباط بین یهودیگری و مرام ماسونی ، متجلی می شود. ضمناً طبق مفاد آیات فوق استاد حیرام به عنوان پسر زن بیوه معرفی شده است. 

                            


برچسب ها :
rss نوشته شده در 15 آبان 1389 و در ساعت 03:51 توسط : ارتش ضد ماسون | امتیاز : 1 2 3 4 5 |

پربازدیدترین مطالب


آخرین مطالب نوشته شده


Copyright © 2010 by http://ArmyAnti-Mason.samenblog.com