یا صاحب الزمان ! ما جمعه را به عشق شما تعطیل کرده ایم ...

طرز تجمع ماسون ها در لژ ماسونی

«کتاب قبّاله ، خدا را به شکل انسان آسمانی بصورت درختی ده شاخه ملاحظه می کند. مظاهر دهگانه الهی که اولین آنها از نور حق ساطع شده ، با متابعت از قوانین جنسی در هر شاخه آن جای داده می شود ، بدینوسیله اولین و بالاترین مقام که نر و فعال است یعنی عقل و حکمت ، پدر را تمثیل می کند ، دیگری که ماده و منفعل است یعنی ذکاء مادر را تمثیل می نماید. از ذکاء دو مظهر خارج می شود ، یکی نر و فعال بوده ، لطف ، و دیگری ماده و منفعل بوده ، قدرت است. اینها دستهای نمودار را بیان می کنند لطف و قدرت با زیبایی در قلب ادغام می شوند ، در نهایت از لطف ، ظفر که نر و فعال است و از قدرت ، شرف که ماده و منفعل است منشعب می گردد ، اینها نیز با دو پای نمودار مطابقت دارندو در اساس جمع می شوند ، سمبل اساس آلت تناسلی است. سمبلی در بالای سر همه قرار دارد و آن تاج است ، دیگری نیز در زیر پا قرار دارد و آن پادشاهی است.»  (شاگرد ، کمک استاد ، استاد، صفحه 63) 

(البته در این نمودار به جای ذکا از معرفت ، لطف = رحمت ، قدرت = قهر و سطوت ، زیبایی = جلال و شکوه ، ظفر = فتح و پیروزی ، شرف = ملک / شاه آمده است که البته همگی همان معانی را دارند.) 

                                             

                        

هر قسمت نمودار مربوط به یکی از مسؤلین لژ است به ترتیب زیر : 

1- تاج : استاد محترم 

2- عقل و حکمت : خطیب 

3- ذکاء : کاتب 

4- لطف : مأمور امور خیریه (!!!) 

5- قدرت :خزانه دار 

6- زیبایی : مسؤل مراسم 

7- شرف : نگهبان 1 

8- ظفر : نگهبان 2 

9- اساس : محقق 

10- پادشاهی : خادم


برچسب ها :
rss نوشته شده در 16 آذر 1389 و در ساعت 11:31 توسط : ارتش ضد ماسون | امتیاز : 1 2 3 4 5 |

پربازدیدترین مطالب


آخرین مطالب نوشته شده


Copyright © 2010 by http://ArmyAnti-Mason.samenblog.com